Periodisk fasta

Det finns idag flera olika sätt att göra periodisk fasta på. Det är ett sätt att disponera ditt ätande så att du helt enkelt fastar under vissa perioder.

Några av de varianterna av fasta är:

  • Varannandagsfasta (du äter ena dagen – fastar nästa).
  • En eller två dagar av fasta under veckan.
  • Du fastar varje dag, men har varje dag också ett ”ätfönster” då du intar dagens föda. Vanligen är ätfönstret 4–8 timmar långt.

Periodisk fasta har använts genom hela den mänskliga historien. Nu återupptäcker många den. Fasta utförd på rätt sätt kan medföra stora fördelar: viktminskning, reversering av typ 2-diabetes, ökad energi och mycket annat.

27 Oct 2019